Zasady konkursu


1. Do konkursów mogą być zgłaszane prace artystów wystawiających się na Podkarpackim Festiwalu Tatuażu.

2. W konkursie biorą udział jedynie prace wykonane w całości podczas Festiwalu – nie można zgłaszać prac wykonanych wcześniej.

4. Tatuaż “Mały” – do formatu A5 (148 x 210mm)

5. Tatuaż 'Duży’- powyżej formatu A5.

6. Pozostałe kategorie – nie ma ograniczeń w formacie.

7. Jeden tatuaż można wystawiać w kilku kategoriach, pod warunkiem, że zgadza się z tematem czy wielkością.